Wie zijn we?

In principe is elke ouder die een kind heeft op Basisschool Achel-Dorp lid van de oudervereniging. Binnen de oudervereniging is een groep van een 20-tal ouders actief die zich inzet voor de school van onze kinderen. Deze groep komt een vijftal keer per schooljaar bij elkaar, en wordt ondersteund door een vertegenwoordiging van de leerkrachten en de directie.

Het bestuur bestaat uit:

Wat doen we?

Tijdens de vergaderingen worden allerlei zaken besproken die betrekking hebben op de werking van onze school. Dit kan gaan over verkeersveiligheid tot problematiek van toiletbezoek. Tevens willen wij met de oudervereniging projecten realiseren die voor de schoolkas soms moeilijk haalbaar zijn. Om over voldoende financiële middelen te beschikken worden er jaarlijks enkele activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld:

Waarom doen we dit?

Een school maak je samen: kinderen, leerkrachten én ouders. De activiteiten die de oudervereniging organiseert, dragen bij tot een prettig schoolklimaat, waarvan iedereen kan genieten. Het lenterestaurant en het schoolfeest zijn hiervan succesvolle voorbeelden. De opbrengsten van deze activiteiten komen volledig ten goede aan de kinderen. Een paar voorbeelden: Verfraaiing van de speelplaatsmet speeltuigen voor de kleuters, zonwering voor alle kleuterklassen, financiële tussenkomst voor het weekend "Okselaar" van de 6de klassen, en busvervoer naar sportinitiatieven.

Subscribe to