Wie zijn we?

In principe is elke ouder die een kind heeft op Basisschool Achel-Dorp lid van de oudervereniging. Binnen de oudervereniging is een groep van een 20-tal ouders actief die zich inzet voor de school van onze kinderen.

Wat doen we?

Tijdens de vergaderingen worden allerlei zaken besproken die betrekking hebben op de werking van onze school. Dit kan gaan over verkeersveiligheid tot problematiek van toiletbezoek. Tevens willen wij met de oudervereniging projecten realiseren die voor de schoolkas soms moeilijk haalbaar zijn.

Waarom doen we dit?

Een school maak je samen: kinderen, leerkrachten én ouders. De activiteiten die de oudervereniging organiseert, dragen bij tot een prettig schoolklimaat, waarvan iedereen kan genieten. Het lenterestaurant en het schoolfeest zijn hiervan succesvolle voorbeelden.

Subscribe to